Vasaloppsvallning

Under Vasaloppsveckan kan du få experthjälp med vallning och val av utrustning hos Kaisers Skidbod på Sälfjällstorget och Stöten. Betalning sker vid inlämning av skidorna.

In- och utlämning av skidor

Inlämning:
Senast 16.00 dagen före loppet.

Utlämning:
Kort-, Tjej-, Halv- och Stafettvasan: 07.00–08.30
Öppet spår: 05.00–08.30
Vasaloppet: 04.30 – 07.30

Priser

Bronspaket
Rillning/struktur
Rengöring
Fäste
Glid fluorfritt
Silverpaket
Rillning/struktur
Rengöring
Fäste
Glid högfluor
Guldpaket
Rillning/struktur
Rengöring
Fäste
Glid högfluor
Fluorpulver
Paketpris: 799:- Paketpris: 999:- Paketpris: 1399:-

I alla paket ingår , utöver ovan angivna alternativ , ett lager grundvallning glid med lågfluor/alt. fluorfritt. Vid valllning av skinskidor reduceras paketpriset med 200:-.

Övriga alternativ:
Rillning/struktur: 150:-
Rengöring: 150:-
Fäste: 300:-
Glid lågfluor: 400:-
Glid högfluor: 600:-
Fluorpulver: 600:-
Skinbehandling 150:-

Vi har vallat skidor inför vasaloppet i över 30 år. Vi vallade skidor inför Vasaloppet för första gången 1975. Varje år lämnar många in sina skidor till oss för rengöring och vallning.
Vi använder bara den bästa vallan, och anpassar vallningen efter vädret.